VIDINIAI MOKYMAI

  Mokymai ir kompetencijų ugdymas viduriniosios grandies vadovams atsižvelgiant į įmonės ar vadovų grupės poreikius bei tikslus. 

  Sparčiai augant organizacijai nemaža dalis specialistų yra paaukštinami į grupės ar skyriaus vadovus. Tai labai geri specialistai, puikiai išmanantys savo sritį, demonstruojantys aukštą atsakomybės lygį bei įsitraukimą siekiant įmonės gerovės, tačiau neturintys tiesioginės vadovavimo patirties, o kartais neturintys ir teorinių žinių.

  Tapę vadovais susiduria su naujais, jiems nepažintais iššūkiais, daro tipines vadovavimo klaidas bendraujant su komanda, dėliojant prioritetus, deleguojant darbus ir užtikrinant sklandų komandos rezultatų pasiekimą. Viso to, galima išvengti skiriant pakankamą dėmesį bazinių vadovo kompetencijų (people management) užtikrinimui (samdymas, darbuotojų įvedimas, veiklos valdymas, grįžtamasis ryšys, problemų/konfliktų sprendimas, mikroklimato kūrimas, rezultatų užtikrinimasir kt.)

  Nuolat investuojant į viduriniosios grandies vadovų mokymus bei asmenines augimo sesijas (koučingą), leidžia suburti vadovus, kurie aiškiai žino kaip užtikrinti komandos įsitraukimą bei kartu pasiekti keliamus įmonės tikslus.

  Tai gali būti bazinis 3-4 dalių ciklas, skirtas vadovo pagrindinėms funkcijoms ir kompetencijoms tobulinti.

  O taip pat pavienių temų seminarai (1,5-2 val trukmės). Konkrečias mokymų temas bei trukmę deriname atskirai pagal įmonės poreikius.

 
   Pagrindines temos *:

  • Vadovų kompetencijos (darbuotojų samdymas, įvedimas, tikslų kėlimas, veiklos valdymas, delegavimas, motyvavimas, konfliktų sprendimas, grįžtamojo ryšio teikimas ir kt.)
  • Ugdantysis vadovavimas
  • Pokyčių valdymas
  • Laiko valdymas
  • Darbuotojų gerovė
  • Ir kt.

* Mokymų apimtis, laikas bei kaina derinama individualiai po poreikių analizės.